ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. สมศักดิ์ มาสมบูรณ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. สมศักดิ์ มาสมบูรณ์

โรงพยาบาลศิริราช

หน่วยศํลยศาสตร์ตกแต่ง บางกอกน้อย อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024198002