ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล

อายุ 48 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 1474