ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

อายุ 70 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2524

คลินิกสุกิจ

2409 ถนนเพชรบุรตัดใหม่ บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 023181804
อีเมล์ sukit.mek@gmail.com

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท 3 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 662 667 1000

โรงพยาบาลเลิดสิน

หน่วยศัลยกรมตกแต่ง สีลม บางรัก อ.บางรัก
จ.กรุงเทพมหานคร 10500