ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุจิน จรรยาสวัสดิ์

อายุ 64 ปี

โรงพยาบาลเมืองราช

59/3 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โทร 032 322274-80