ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุทัศน์ โพธิ์วิจิตร

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2536

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

128/4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075-432322
อีเมล์ drsutad@gmail.com