ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. คมกริช ธานินพิทักษ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

คลินิกสุขุมวิทศัลยกรรมตกแต่ง

336สุขุมวิท22คลองเตยกรุงเทพฯ อ.คลองเตย
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 026630528-9