ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุเทพ ปิยะคุณ

อายุ 55 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

โรงพยาบาลสระบุรี

สำนักงานแพทย์ศัลยกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลสระบุรี 18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร 66 867676271 ;66 865420515
อีเมล์ Piyakhunsuthep@gmail.com