ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุพร วทัญญูสกุล

อายุ 59 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2535

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์สุพร

938 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร 038 273360, 038 780088
อีเมล์ drsuporn@hotmail.com;drsuporn@yahoo.com