ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

รศ.นพ. สุรจิต อาวสกุลสุทธิ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. สุรจิต อาวสกุลสุทธิ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

คลินิกณวรักษ์คลินิกเวชกรรม

4 ตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร Tel. +66 2 531 0704 Mobile: +
อีเมล์ awsakul@gmail.com

คลินิกรามารังสิตโพลิคลินิค

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-5310704

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

95 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120