ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุรพล หุตังคบดี

คลินิกหมอสุรพล

คลีนิกอยู่ตรงข้ามเซ็นเตอร์วัน ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 089-8220229