ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุรเวช น้ำหอม

อายุ 49 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2543

โรงพยาบาลพระรามเก้า

99 ซอย ร.พ.พระราม 9, ถนนพระราม 9 อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10320
โทร (662)202 9999

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022003186
อีเมล์ dr.surawej@gmail.com