ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. สุรศักดิ์ เมืองสมบัติ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. สุรศักดิ์ เมืองสมบัติ

อายุ 81 ปี

โรงพยาบาลเปาโล

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400