ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุวิทย์ วงศ์บุษราคัม

คลินิกสุวิทย์

48/2 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร 053-210805 , 053-218352