ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เสนีย์ คุปต์กานต์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2532

คลินิก

อ.บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 02-3103000
อีเมล์ dr.seni@yahoo.co.th