ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อนุชิต โกวิทวัฒนพงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. อนุชิต  โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ 67 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2528

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์อนุชิต

870/39-40 ถนนชัยชนะ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร 0836651616
อีเมล์ anuchit.kovit@gmail.com