ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2534

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

หน่วยศัลยกรมตกแต่ง อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000