ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

อายุ 56 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2530

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตึกจงกลนี ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 022564120
อีเมล์ aangspatt@hotmail.com

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สาทร อ.สาธร
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ aangspatt@hotmail.com