ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

อายุ 66 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2530

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งอัมรินทร์

3/30 ถนนอรุณอัมรนทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024332747