ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กมล พันธ์ศรีทุม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กมล พันธ์ศรีทุม

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2540

คลินิก

อ.วังทองหลาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 025590155

โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล

1223 ลาดพร้าว 94 ซ.อินทราภรณ์ อ.วังทองหลาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-559-0155