ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท

อายุ 51 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท3 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 662 667 1000

โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400