ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อาจินต์ ชลพันธ์

โรงพยาบาลพระประแดง

หน่วยศัลยกรมตกแต่ง รพ.พระปะแดง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 023859136 ต่อ 136