ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อาทิ เครือวิทย์

อายุ 71 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2523

โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 5 ราชเทวี อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022012281