ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ทองทิพย์ พงศทัต

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 667 1000