ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

อายุ 51 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท ซอย 3 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 667 100
อีเมล์ ern.penpak@yahoo.com

โรงพยาบาลเด็ก

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 66-2-3548095
อีเมล์ ern.penpak@yahoo.com