ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธนคม ใหลสกุล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธนคม ใหลสกุล

อายุ 49 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

8 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทร 0814879492
อีเมล์ thanakom2002@yahoo.com