ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์

อายุ 50 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2310-3000 หรือ 1719
อีเมล์ doctor007@hotmail.com

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท ซอย 3 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 667 1000
อีเมล์ doctor007@hotmail.com

โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 ราชวิถี อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022012281
อีเมล์ doctor007@hotmail.com