ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พีรพันธุ์ เพ็ญจำรัส

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

คลินิกดิลักซ์

68/57 ถนนรัตนาธิเบศธ์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร 0867848666;025274899
อีเมล์ ppclinic@hotmail.com;Deluxeclinic @gmail.com