ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

อายุ 46 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

คลินิกแกรนด์มาสเตอร์

101-1-3 หมู่บ้านซื่อตรง อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร 02-101-6818
อีเมล์ gamesplastic@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไท 2

943 ถ.พหลโยธิน เขต สามเสน อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 1772