ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

อโศก ถนน อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-246-5111

โรงพยาบาลพระรามเก้า

99 ซอย ร.พ.พระราม 9, ถนนพระราม 9 อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร (662)202 9999