ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กฤษณ์ ศิริปุณย์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กฤษณ์ ศิริปุณย์

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลราชวิถี

ถนนพญาไท อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร +66 2279 7000 Ext 40116-7
อีเมล์ jeudkoong@hotmail.com