ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อนุชิต กิจสมบัติ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. อนุชิต กิจสมบัติ

อายุ 48 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลพญาไท 2

อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร