ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร (662)8790900 Fax(662)4357545
อีเมล์ info@yanhee.net;chok1surgeon@yahoo.com