ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุขเกษม กุลจิตติสำราญ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สุขเกษม กุลจิตติสำราญ

อายุ 48 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลเดชา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400