ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลชลบุรี

ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20100