ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สิทธิชัย โชคดีสัมฤทธิ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สิทธิชัย โชคดีสัมฤทธิ์

อายุ 46 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลพญาไท 3

ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
จ.กรุงเทพมหานคร 10160