ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. มณเฑียร ลือประไพ

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2549

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 สุขุมวิท ซอย 3 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 667 1000