ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จงดี อาวเจนพงษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จงดี อาวเจนพงษ์

อายุ 58 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

โรงพยาบาลธนบุรี2

43/4 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ อ.ตลิ่งชัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 0-2448-3845-58,  0-2885-8952-3