ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อรรถพร โสภณสฤษฎ์สุข

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2548

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ศัลยแพทย์ตกแต่ง กองศัลยกรรม อ.สายไหม
จ.กรุงเทพมหานคร 10220