ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จอมพล มุสิกวงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จอมพล มุสิกวงศ์

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร 037211088