ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศรัณย์ เศาณานนท์

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ี อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180