ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผศ.นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ผศ.นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 แขวงทุ่งพญาไท ถนนราชวิถี อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400