ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหมอพุดตาน

17/2-3 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 061-2682277
อีเมล์ puttanoh@gmail.com

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,รพ.เชียงใหม่ราม , ศรีพัฒน์ , รพ.กรุงเทพเชียงใหม่

อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
อีเมล์ puttanoh@gmail.com