ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ณัฐพงศ์ สูริประเสริฐ

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร (+66) 44 429-999

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่

307 ถนนมิตรภาพ- หนองคาย ตำบลในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044261261