ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

คลินิก เมเปิลคลินิก

223 โครงการบ้านหลังสวน ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220
โทร 028898630
อีเมล์ kulakarnamon@gmail.com

โรงพยาบาลธนบุรี

ซอยแสงศึกษา ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024110401
อีเมล์ kulakarnamon@gmail.com