ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

อายุ 41 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

โรงพยาบาลศิริราช

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ.วังหลัง อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024198016