ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จตุรงค์ นิลนัครา

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จตุรงค์ นิลนัครา

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2529

โรงพยาบาลกรุงเทพ

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2310-3000 หรือ 1719