ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษม

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034 837524