ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วิฑูรย์ นิติวรางกูร

โรงพยาบาลตำรวจ

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330