ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธีระ ยั่งยืน

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธีระ ยั่งยืน

อายุ 50 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2546

คลินิกธีรพัทธ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

458 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว
จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 089 6997709
อีเมล์ usatheera@hotmail.com

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น อ.บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 027340001