ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

คลินิก

อ.เมือง
จ.นนทบุรี

คลินิกเจเนเชียศัลยกรรมตกแต่ง

288/1 ทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ติดแอมเวย์ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร 025833090, 0986678988
อีเมล์ keera888@hotmail.com

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

222 อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร 025022345